Tekom šolskega leta 2017/2018 smo zasledili natečaj, na katerega smo se prijavili z oddelki drugega starostnega obdobja. Prilagamo poročilo o izvedenih dejavnostih.

POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 20172018