Vpisna pola

VLOGA ZA VPIS V VRTEC

Soglasje o uporabi osebnih podatkov

SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV 2019