Enota vrtca ima s 1. septembrom  šolskega leta 2019/2020 oblikovane 4 oddelke dnevnega varstva:

VRSTA ODDELKA ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO OTROK V ODDELKU VZGOJITELJ VZGOJITELJ – POMOČNIK
Oddelek prvega starostnega obdobja 1 9 1 1
Oddelek prvega starostnega obdobja 1 9 1 1
Oddelek drugega starostnega obdobja 1 19 1 1
Oddelek drugega starostnega obdobja 1 18 1 1