Enota vrtca ima s 1. septembrom  šolskega leta 2017/2018 oblikovane 3,5 oddelke dnevnega varstva:

  • 1 oddelek dnevnega varstva otrok prvega starostnega obdobja,
  • 1 oddelek – kombinirani oddelek
  • 1,5 oddelka dnevnega varstva otrok drugega starostnega obdobja.
VRSTA ODDELKA ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO OTROK VZGOJITELJ POMOČNIK VZGOJITELJA
Oddelek 1-2 1 10 1 1
kombinirani oddelek 1 16 1 1
Oddelek 3-4 0,5 8 1 /
Oddelek 4-6 1 15 1 1