Predstavniki sveta staršev za šolsko leto 2019/2020:

1. Tamara Govedič

2. Sara Kozar

3. Sanja Rauter

4. Andreja Kovač