V projektu sodelujemo vsi oddelki vrtca. Z različnimi aktivnostmi bomo vzpodbujali vseživljenjsko učenje pri otrocih.