Projekt se zaradi izbruha COVID-19 v letošnjem šolskem letu ne bo izvajal. Kljub temu bomo strokovni delavci otroke ozaveščali tako o pozitivnih kot tudi negativnih vplivih sonca. Predvsem pa o tem kakšna je primerna zaščita za sonce in kako pomembna je naravna senca za naše zdravje.