V projekt so vključeni vsi otroci vrtca, od najmlajšega do  najstarejšega. Pri tem otroke v poletnih in toplejših mesecih ozaveščamo tako o pozitivnih kot tudi negativnih vplivih sonca. Predvsem pa o tem kakšna je primerna zaščita za sonce in kako pomembna je naravna senca za naše zdravje.