Delavci so razporejeni na delovna mesta po sistemizaciji delovnih mest in v soglasju z ustanoviteljem – Občino Ljutomer. Razporeditev delovnih mest velja za šolsko leto 2018/2019.

ODDELEK VZGOJITELJI VZGOJITELJI – POMOČNIKI
I. starostno obdobje Simona Trstenjak Gabrijela Marič
kombinirani oddelek Irena Magdič Simona Juterša
II. starostno obdobje Nina Kosi Nina Krajnc
II. starostno obdobje Jasna Lipovec Ines Luknjar