V projektu sodelujemo skozi vse šolsko leto. Otroke preko zanimivih in igrivih dejavnosti ozaveščamo o zdravem načinu življenja. Pogovarjamo  se o osebni higieni, zdravi prehrani, pomenu gibanja in prav tako o pomenu počitka za naše zdravje.

V šolskem letu 2018/2019 smo izvedli kar nekaj dejavnosti povezanih s projektom. Več o izvedenih dejavnostih lahko preberete poročilu projekta.

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU