V projektu smo sodelovali skozi vso šolsko leto. Otroke smo z različnimi dejavnostmi ozaveščali o zdravem načinu življenja. Pogovarjamo  smo se o osebni higieni, zdravi prehrani, pomenu gibanja in prav tako o pomenu počitka za naše zdravje. V projektu smo sodelovali vsi oddelki vrtca. V poročilu so opisane dejavnosti, ki smo jih v posameznih oddelkih izvajali.

ZDRAVJE V VRTCU 2019/2020