V projektu sodelujemo skozi vse šolsko leto. Otroke preko zanimivih in igrivih dejavnosti ozaveščamo o zdravem načinu življenja. Pogovarjamo  se o osebni higieni, zdravi prehrani, pomenu gibanja in prav tako o pomenu počitka za naše zdravje. V projektu sodelujejo vsi oddelki vrtca.