V projekt se v šolskem letu 2019/2020 vključujemo prvič. Cilj projekta je otrokom, zaposlenim, staršem in vsem deležnikom vrtca približati vrednote v vsakdanjem življenju. V šolskem letu 2019/2020 se bomo podrobneje pogovarjali o univerzalizmu in pravičnosti. Znotraj tega nas čakajo številne tematike, ki jih bomo sproti objavljali in podkrepili s fotografijami.