Projekt se izvaja pod okriljem Zavoda za šport Planica. V projekt so vključeni otroci od 2. leta naprej. Kljub temu bomo prilagojene gibalne dejvanosti izvajali tudi z mlajšimi otroki.

Gibanje bo naš vsakdan, dejavnosti bomo izvajali na prostem, v večnamenskem prostou in v igralnicah. Naš cilj bo usvojiti malega sončka.