Gre za gibalni projekt katerega razpisiuje Zavod za šport Planica. V okviru tega skozi različne gibalne dejavnosti razvijamo motorične in funkcionalne sposobnosti otrok. V projekt so vključeni otroci od 2 do 6 let, sicer pa se z gibalnimi nalogami srečujejo tudi mlajši otroci.

Koorinatorjica projekta je: Nina Krajnc