V projekt so vključeni otroci od drugega leta starosti naprej. Projekt izvajamo skozi vse šolsko leto. Gre za športni projekt, kjer otroci pridobivajo različne motorične in funkcionalne sposobnosti. Z gibalnimi nalogami le te poskušamo čimbolj razvijati in utrjevati.

Skozi vso šolsko leto smo bili zelo gibalno aktivno. Objavljamo poročilo o izvedenih aktivnosti v projektu Mali sonček, v šolskem letu 2017/2018.

POROČILO PROJEKTA MALI SONČEK