V projekt so vključeni otroci od drugega leta starosti naprej. Projekt izvajamo skozi vse šolsko leto. Gre za športni projekt, kjer otroci pridobivajo različne motorične in funkcionalne sposobnosti. Z gibalnimi nalogami le te poskušamo čimbolj razvijati in utrjevati.