Predstavniki sveta staršev za šolsko leto 2021/2022 so:

ODDELEK IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKA POŠTA
Prvega starostnega obdobja (1 – 2 let) Urška Šek ursika94@gmail.com
Prvega starostnega obdobja (2 – 3 let) Teodor Kerec teodor.kerec@farmtech.eu
Kombinirani oddelek (2 – 4 let) Maja Kodelič majakodelic@gmail.com
Oddelek drugega starostnega obdobja (4 – 6 let) Marko Rauter rautermarko@gmail.com