Predstavniki sveta staršev za šolsko leto 2020/2021 bodo izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku. Po tem bodo s soglasjem izvoljeni objavljeni tudi na spletni strani.