Predstavniki sveta staršev za šolsko leto 2023/2024 so:

ODDELEK IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKA POŠTA
Oddelek prvega starostnega obdobja Urška Furjan urska.furjan@gmail.com
Kombinirani oddelek (3 – 5 let) Urška Šek urska.94@gmail.com
Kombinirani oddelek (2 – 5 let) Vanesa Meznarič vanesa.meznaric96@gmail.com
Oddelek drugega starostnega obdobja Maja Kodelič majakodelic@gmail.com