Enota vrtca ima s 1. septembrom  šolskega leta 2020/2021 oblikovane 4 oddelke dnevnega varstva:

VRSTA ODDELKA ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO OTROK V ODDELKU VZGOJITELJ VZGOJITELJ – POMOČNIK
Oddelek prvega starostnega obdobja 1 12 1 1,2
Oddelek prvega starostnega obdobja 1 11 1 1,2
Kombinirani oddelke 1 14 1 1
Oddelek drugega starostnega obdobja 1 19 1 1