Vrtca ima s 1. septembrom  šolskega leta 2023/2024 oblikovane 4 oddelke dnevnega varstva:

VRSTA ODDELKA ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO OTROK V ODDELKU VZGOJITELJ VZGOJITELJ – POMOČNIK
Oddelek prvega starostnega obdobja 1 10 1 1,2
Kombinirani oddelek 1 18 1 1
Kombinirani oddelek 1 16 1 1
Oddelek drugega starostnega obdobja 1 22 1 1