Delavci so razporejeni na delovna mesta po sistemizaciji delovnih mest in v soglasju z ustanoviteljem – Občino Ljutomer. Razporeditev delovnih mest velja za šolsko leto 2020/2021.

Med šolskim letom lahko zaradi kakršnih koli razlogov prihaja do menjave strokovnih delavcev v oddelku.

ODDELEK VZGOJITELJI VZGOJITELJI – POMOČNIKI
I. starostno obdobje Katja Novak/Anja Fischer Nina Krajnc
I. starostno obdobje Nina Kosi/Ines Luknjar Gabrijela Marič
II. starostno obdobje Irena Magdič Simona Juterša
II. starostno obdobje Jasna Špindler/Anja Fischer Ines Luknjar/Tamara Jureš