Namen projekta je obogatiti program gibanja s sodobnimi športnimi vseninami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, bomo tega izvajali različno glede na starostno stopnjo otrok.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

Takšen pa je tudi naš cilj, da otroci gibalne dejavnosti sprejmejo, doživljajo in izažajo kot pozitivno vrednoto.

Koordinatorica projekta je: Jasna Špindler