Poročilo LDN vrtca za šolko leto 2021/2022 je na povezavi.