Poročilo LDN vrtca za šolko leto 2022/2023 je na povezavi.