Program se izvaja pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Namen tega je ohranjati in krepiti zdravje v vrtčevskem okolju in izven njega. Z otroki tekom šolskega leta izvajamo aktivnosti na temo dorbrega počutja, zdrave prehrane, pomena gibanja, pogovora za duševno zdravje in pomenu počitka za ohranjanje zdravja.

V šolskem letu 2023/2024 je rdeča nit projekta “BESEDE IMAJO MOČ.”

Koordinatorica projekta je: Katja Novak