Projekt se je izvajal pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Več o projektu bo zapisano v LDN vrtca.