V projektu sodelujemo vsi oddelki vrtca. Skozi načrtovane dejavnosti otrokom skozi vso leto predstavljamo pomen zdrave prehrane, gibanja, počitka, osebne higiene, za naše lastno zdravje.

V šolskem letu 2020/2021 bomo še več poudarka dali higieni rok, ter pravilnemu kihanju in kašljanju.