V projekt smo vključeni vsi oddelki vrtca. Skozi dejavnosti, ki jih bomo prilagodili starostni stopnji otrok bomo raziskovali pomen zdravega načina žvljenja. Izvajali bomo dejavnosti na temo:

  • zdrava prehrana,
  • gibanje,
  • osebna higiena,
  • počitek.