Skozi projekt smo v šolskem letu 2020/2021 spoznavali naslednje vrednote: poštenost; pogum; vztrajnost; skupna odgovornost; samodisciplina; vzajemno spoštovanje; solidarnost; partnerstvo; družinska sreča; enakopravnost spolov; skrb za otroke, starejše in otroke s posebnimi potrebami; harmonija med generacijami.

Vse dejavnosti smo načrtovali primerno starostni stopnji otrok.